محصولات شگفت‌انگیز

پودر کلسیم هیدروکساید مروابن

Morvabon Calcium Hydroxide powder

دسته: پرکننده دائمی و موقت کانال
  • ساخت کشور ایران
  • مناسب برای پوشش پالپ و زیر لایه در زیر پرکردگی
  • هر جعبه حاوی یک بسته 25 گرمی 
  • دارای خاصیت ضدعفونی و ضدباکتریایی

200,000 ریال

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

پودر کلسیم هیدروکساید چیست؟

کیفیت پودر کلسیم هیدروکساید مروابن چگونه است؟

کاربرد پودر کلسیم هیدروکساید مروابن ( Morvabon Calcium Hydroxide powder ) در دندان پزشکی

مشخصات و ویژگی های پودر کلسیم هیدروکساید ( Morvabon Calcium Hydroxide powder )

در معالجات رﻳﺸﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ زمان می برد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داروي داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ مهم ﺷﻜﺴﺖ درﻣﺎن رﻳﺸﻪ دﻧﺪان، ﺑﻘﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎل ریشه و در توبولهای عاجی می باشد.

ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ دﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻮاد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ذراﺗﺸﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ

ﻟﺬا ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﻮدري است ﻛﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ موثر تر باشد

و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻋﺎﺟﻲ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

کاربرد پودر کلسیم هیدروکساید مروابن ( Morvabon Calcium Hydroxide powder ) در دندان پزشکی

پودر کلسیم هیدروکساید بسیار مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی می باشد.

پودر کلسیم هیدروکساید برای پر کردگی موقت کانال ریشه بسیار ایده آل است همچنین برای پانسمان های انتهای کانال بسیار کاربرد دارد.

و در انتها برای ضدعفونی کردن ریشه  ی دندان نیز از پودر کلسیم هیدروکساید استفاده می شود.

 

مشخصات و ویژگی های پودر کلسیم هیدروکساید ( Morvabon Calcium Hydroxide powder )

پودر کلسیم هیدروکساید دارای خاصیت ضد باکتریایی می باشد.

پودر کلسیم هیدروکساید با آب مقطر و یا سرم فیزیولوژی حالت خمیری شکل پیدا می کند و به راحتی در کانال ریشه جریان می یابد و لازم به ذکر می باشد که به راحتی با شست و شوی کانال خارج می شود.

این محصول ساخت کشور ایران می باشد و در بسته بندی های 25 گرمی عرضه می شود.

پودر کلسیم هیدروکساید در درمان غیر مستقیم پالپ (همراه با سیمان زینک اکساید – اوژنول تقویت شده) کاربرد دارد.

پودر کلسیم هیدروکساید بسیار ریز و خالص (گرید دارویی) می باشد.

guest
Inline Feedbacks
View all comments