محصولات شگفت‌انگیز

پودر کلسیم هیدروکساید Master-Dent

Master-Dent Calcium Hydroxide Powder

دسته: پرکننده دائمی و موقت کانال
  • ساخت کشور آمریکا
  • محصول دارای وزن 21 گرمی می باشد
  • بیس و لاینر زیر پرکردگی
  • پالپ کپینگ مستقیم و غیر مستقیم
  • مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی
  • دارای خاصیت ضد باکتریایی
  • ایده‌ آل برای استفاده از آن به عنوان پرکننده موقت کانال ریشه

350,000 ریال

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

پودر کلسیم هیدروکساید چیست؟

کیفیت پودر کلسیم هیدروکساید مستر دنت Master-Dent چگونه است؟

کاربرد پودر کلسیم هیدروکساید مستر دنت Master-Dent در دندان پزشکی

مشخصات و ویژگی های پودر کلسیم هیدروکساید

در معالجات رﻳﺸﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ زمان ببرد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داروي داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل استفاده از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ می باشد.

از مهم ترین دلایل ﺷﻜﺴﺖ درﻣﺎن رﻳﺸﻪ دﻧﺪان میتوان به ﺑﻘﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎل ریشه و در توبولهای عاجی اشاره کرد.

ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻮاد را دارند.

ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ذراﺗﺸﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ

همچنین ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﻮدري است ﻛﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ موثر تر باشد

و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻋﺎﺟﻲ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

کاربرد پودر کلسیم هیدروکساید Master-Dent در دندان پزشکی

پودر کلسیم هیدروکساید بسیار مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی می باشد.

پودر کلسیم هیدروکساید برای پر کردگی موقت کانال ریشه بسیار ایده آل است

همچنین برای پانسمان های انتهای کانال بسیار کاربرد دارد.

و در انتها برای ضدعفونی کردن ریشه  ی دندان نیز از پودر کلسیم هیدروکساید استفاده می شود.

 

مشخصات و ویژگی های پودر کلسیم هیدروکساید ( Master-Dent Calcium Hydroxide Powder )

پودر کلسیم هیدروکساید دارای خاصیت ضد باکتریایی می باشد و برای استفاده از آن به عنوان پرکننده موقت کانال ریشه ایده‌آل است.

پودر کلسیم هیدروکساید با آب مقطر و یا سرم فیزیولوژی حالت خمیری شکل پیدا می کند و به راحتی در کانال ریشه جریان می یابد

و لازم به ذکر می باشد که به راحتی با شست و شوی کانال خارج می شود.

این محصول ساخت کشور آمریکا می باشد و وزن این محصول 21 گرم می باشد.

پودر کلسیم هیدروکساید بسیار مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی است.

پودر کلسیم هیدروکساید در درمان پالپ کپینگ مستقیم و غیرمستقیم کاربرد دارد.

 

guest
Inline Feedbacks
View all comments